Thursday, 27 August 2009

20 . HISTORY OF ILYASA AS PROPHET

A.SHORT  HISTORY OF ILYASA  AS  PROPHET
Nabi Ilyasa as adalah anak angkat dari Nabi Ilyas as.Ayahnya bernama  Akhtub bin Ayuz.Semasa selama beliau hidup kaumnya selalu patuh dan beriman terhadap ajaran Nabi Ilyasa as.Tetapi setelah beliau meninggal maka bani  Israel melupakan ajaran ajaran    Nabi  Ilyasa as.Mereka kembali sesat.

No comments:

Post a Comment